+ 90 0212 284 0 286
 • Medikal, Robotik ve Savunma Sanayi Ar-Ge Projeleri
  MK Teknoloji; Medikal, Biomedikal, Robotik ve Nano Teknoloji alanlarında insanların yaşam kalitelerini arttıracak ve sektörde yenilikler oluşturacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Bu bağlamda iş birliği içerisinde olması gereken özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarını yürütmektedir.
  Teknoloji çağını yaşadığımız şu günlerde, yenilikçi ve rekabetçi ürünler çıkartıp, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek amacında olan MK Teknoloji, ilerleyen süreçlerde yeni çalışmalara ve atılımlara devam edecektir.
  Solutions For You
  Physical and psychological side effects of computers on human health have gained importance nowadays. The technology that will be used is required to ensure maximum benefit and minimum harm on people. For this purpose, we develop our products with the latest technology with ergonomic importance. Flying Fingers is minimizing any kinds of disturbances such as carpal tunnel syndrome with its superior ergonomics and makes the use of the mouse more enjoyable with its unusual design and comfort.
  Lösungen Für Sie
  Die physischen und psychologischen Begleiterscheinungen des Computers auf die Gesundheit des Menschen haben heutzutage an Bedeutung gewonnen. Die von uns angewandte Technologie gewaehrleistet maximalen Nutzen und minimalen Schaden für die Gesundheit. Zu diesem Zweck haben wir unsere Produkte mit der neuesten ergonomischen Technologie entwickelt. Flying Fingers minimiert jederlei Beeintraechtigungen, wie das Karpal Tunnel Syndrom, durch seine überlegene Ergonomie und macht das Benuten der Maus angenehmer durch sein unübliches Design und seinen Komfort.
  Soluciones para ustedes
  DLos efectos adversos físicos y psicológicos de los ordenadores en la salud humana son extremadamente importantes en el mundo actual. La tecnología utilizada debe proporcionar el daño mínimo y el máximo beneficio para el pueblo. En este sentido, en todos los productos que desarrollamos para este fin, así como la última tecnología damos importancia a la ergonomía también.
  Çözümler - Karpal Tünel Sendromu
  Bilgisayarların insan sağlığı üzerinde, fiziksel ve psikolojik yan etkileri, günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Kullanılacak teknolojinin insana minimum zarar ve maksimum yarar sağlaması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizde son teknoloji ile birlikte ergonomiyede önem vermekteyiz.
  Karpal Tünel Sendromu (CTS) Median sinirin, bilekte, ön koldan ele doğru geçtiği Karpal Tünel adı verilen dar geçit içerisinde yaralanmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Sinir bu tünelden geçerken tekrarlanan zorlama veya aşırı kullanıma karşı duyarlıdır. Eğer tedavi edilmezse semptomlar elde ve bilekte başlayan, zamanla dirsek ve omuza da yayılan ısrarcı ağrılar şekline dönüşür.
  Carpal Tunnel Syndrome
  Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is a condition caused by injury of the median nerve in the narrow passage from forearm to hand at the wrist called the carpal tunnel. The nerve is sensitive against the repeated stresses or excessive use while passing through this tunnel. If untreated, the symptoms turn into persistent pain starting at hand and wrist, and spanning to elbow and shoulder in time.
  Karpaltunnel-Syndrom
  Das Karpaltunnelsyndrom (CTS) ist eine Erkrankung am Mittelarmnerv.Dieser Nerv reagiert sehr empfindlich auf übermaessige Beanspruchung.Wenn das CT-Symptom unbehandelt bleibt, kann sich der Schmerz von dem Handgelenk bis zu der Schulter ausbreiten.
  Síndrome del túnel carpiano
  Síndrome del túnel carpiano (STC) es una condición causada por una lesión del nervio mediano en el estrecho pasillo desde el antebrazo a la mano en la muñeca llamada túnel carpiano. El nervio es muy sensible frente a las tensiones repetidas o uso excesivo mientras que pasa a través de este túnel. Si no se trata, los síntomas se convierte en un dolor persistente a partir de la mano y la muñeca, y que abarca hasta el codo y el hombro en el tiempo.